ข่าวประชาสัมพันธ์

157.รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2016-10-03 00:00:00    เปิดดู 2,023 ครั้ง

158.รับสมัคร กรรมการสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ปี2560-2563

โพสโดย admin วันที่ 2016-10-03 00:00:00    เปิดดู 718 ครั้ง

159.WCPT E-Update - September 2016

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-30 00:00:00    เปิดดู 1,025 ครั้ง

160.อบรม Physical Therapy Document to improve Clinical Outcome

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-27 00:00:00    เปิดดู 908 ครั้ง

161.ประชุมวิชาการนานาชาติ: WCPT-AWP & PTAT Congress 2017

โพสโดย ADMIN วันที่ 2016-09-23 00:00:00    เปิดดู 1,562 ครั้ง

162.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level II and III

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-23 00:00:00    เปิดดู 1,138 ครั้ง

163.บทความในเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-12 00:00:00    เปิดดู 579 ครั้ง

164.ยุทธศาสตร์สมาคมกายภาพบำบัด ปี2559-2563

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-11 00:00:00    เปิดดู 728 ครั้ง

165.อบรม “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-06 00:00:00    เปิดดู 932 ครั้ง

166.วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยVol 38, No 2 (2016)

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-02 00:00:00    เปิดดู 718 ครั้ง

167.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักการยศาสตร์รุ่นใหม่ 2559

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-26 00:00:00    เปิดดู 581 ครั้ง

168. World PT Day'2016

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-09 00:00:00    เปิดดู 873 ครั้ง

169.ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Ergonomics Conference 2016)

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-05 00:00:00    เปิดดู 1,294 ครั้ง