ข่าวประชาสัมพันธ์

170.รับสมัคร กรรมการสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ปี2560-2563

โพสโดย admin วันที่ 2016-10-03 00:00:00    เปิดดู 886 ครั้ง

171.WCPT E-Update - September 2016

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-30 00:00:00    เปิดดู 1,299 ครั้ง

172.อบรม Physical Therapy Document to improve Clinical Outcome

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-27 00:00:00    เปิดดู 1,050 ครั้ง

173.ประชุมวิชาการนานาชาติ: WCPT-AWP & PTAT Congress 2017

โพสโดย ADMIN วันที่ 2016-09-23 00:00:00    เปิดดู 1,737 ครั้ง

174.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level II and III

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-23 00:00:00    เปิดดู 1,309 ครั้ง

175.บทความในเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-12 00:00:00    เปิดดู 733 ครั้ง

176.ยุทธศาสตร์สมาคมกายภาพบำบัด ปี2559-2563

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-11 00:00:00    เปิดดู 885 ครั้ง

177.อบรม “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-06 00:00:00    เปิดดู 1,130 ครั้ง

178.วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยVol 38, No 2 (2016)

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-02 00:00:00    เปิดดู 874 ครั้ง

179.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักการยศาสตร์รุ่นใหม่ 2559

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-26 00:00:00    เปิดดู 731 ครั้ง

180. World PT Day'2016

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-09 00:00:00    เปิดดู 1,076 ครั้ง

181.ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Ergonomics Conference 2016)

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-05 00:00:00    เปิดดู 1,426 ครั้ง

182.ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลบัณฑิตกายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2016-06-27 00:00:00    เปิดดู 1,854 ครั้ง