ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัติการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน People Audit รุ่นที่ 24

        เนื่องด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีหนังสือเรื่องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัติการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน People"s Audit รุ่นที่ 24 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 และจะจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยหลักสูตรดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมการอบรม 41,000 บาท (รวมค่าอาหาร ที่พัก และเอกสารประกอบการบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรม) ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนในการศึกษาอบรมได้จากต้นสังกัดของผู้สมัครกรณีที่มีงบประมาณสนับสนุนบุคลากร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ1609 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรฯ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-11-28 14:11:07    เปิดดู 323 ครั้ง