สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกสภากายภาพบำบัดทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภากายภาพบำบัดวาระปี พ.ศ. 2563-2566

ขอเชิญสมาชิกสภากายภาพบำบัดทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปีพ.ศ.2563-2566  โดยสภากาบภาพบำบัดจะจัดส่งเอกสารตั้งแต่วันที่14มกราคม2563 ท่านสามารถส่งเอกสารบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่สภากายภาพบำบัดโดยบัตรเลือกตั้งจะต้องถึงสภากายภาพบำบัดภายในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2563

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

3 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกก 63-66.pdf
โพสโดย sirirat วันที่ 2020-01-08 18:07:13    เปิดดู 1759 ครั้ง