สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.

           ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งหนังสือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส. ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ1674 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนฯ.pdf
แบบการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล_เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนฯ.docx
โพสโดย admin วันที่ 2019-12-16 16:47:13    เปิดดู 710 ครั้ง