ข่าวประชาสัมพันธ์

378.ผู้แทนสภากายภาพบำบัด วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

โพสโดย วันที่ 2010-10-21 00:00:00    เปิดดู 711 ครั้ง

379.โรงพยาบาล ป่าพะยอม รับสมัครนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

โพสโดย วันที่ 2010-09-27 00:00:00    เปิดดู 1,453 ครั้ง

380.ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบของที่ระลึกแก่ นายกสภาฯ สุมนา ตัณฑเศรษฐี ในโอกาสเกษียณอายุจากราชการ

โพสโดย วันที่ 2010-09-22 00:00:00    เปิดดู 1,052 ครั้ง

381.เทคนิคในการบําบัดรักษาอาการติดบุหรี่ เห็นผล 100%

โพสโดย วันที่ 2010-09-15 00:00:00    เปิดดู 1,033 ครั้ง

382.โรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รับสมัครนักกายภาพบำบัด เป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-09-15 00:00:00    เปิดดู 1,460 ครั้ง

383.ประกาศ ! มติ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข กรณี ขอกําหนดงานกายภาพบําบัด เป็น กลุ่มงานกายภาพบําบัด

โพสโดย วันที่ 2010-08-29 00:00:00    เปิดดู 1,892 ครั้ง

384.โรงพยาบาลแกลง เปิดรับสมัคร! นักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-08-19 00:00:00    เปิดดู 1,172 ครั้ง

385.คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร! เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (กายภาพบําบัด) 1 อัตรา

โพสโดย วันที่ 2010-08-18 00:00:00    เปิดดู 1,180 ครั้ง

386.เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ร่วมประชุมวิชาการและออกบู้ท ในงานประชุมวิชาการ

โพสโดย วันที่ 2010-08-18 00:00:00    เปิดดู 844 ครั้ง

387.โรงพยาบาลแกลง เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-06-23 00:00:00    เปิดดู 1,536 ครั้ง

388.โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง และสำรอง 2 ตำแหน่ง ( เรียกเพื่อบรรจุ )

โพสโดย วันที่ 2010-06-23 00:00:00    เปิดดู 1,777 ครั้ง

389.นายกสภากายภาพบำบัด กภ.สุมนา ตัณฑเศรษฐี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โพสโดย วันที่ 2010-05-19 00:00:00    เปิดดู 3,129 ครั้ง

390.ประกาศ! จากสภากายภาพเรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติ

โพสโดย วันที่ 2010-02-17 00:00:00    เปิดดู 3,112 ครั้ง