สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัยฯ

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 59 -13 สถาบัน (8 เมย 59).pdf
2. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 60 มคต บูรพา มข (28 มีค 60).pdf
3. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 60 (ฉ.2) ม.พะเยา (1 มิย 60).pdf
4. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 61 (ฉ.1) (16 มีค 61).pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับปรับปรุง 2561).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.1) มศว. มช. พะเยา (22 สค 62).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.2) มน. มหฉ. วลัยลักษณ์ มข. (27 กย 62).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.3) มหิดล+สงขลา (15 พย 62).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.4) ซล+รังสิต+มฟล+จุฬา (17 ธค 62).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.1) มหฉ.+มฟล. (3 กพ 63).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.2) มธ. (2 มีค 63).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.3) มธ. (24 กค 63).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.4) ม.วลัยลักษณ์.pdf
5 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.5) ซล. มน. ม.รังสิต (30 พย 63).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 64 (ฉ.1) มคต+ว.นครราชสีมา (5มค64).pdf
2 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 64 (ฉ.2) บูรพา (28 กย 64).pdf
3 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 64 (ฉ.3) มข+มพ (19 พย 64).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 65 (ฉ.1) มคต. (21 มค 65).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 65 (ฉ.2) ว.นครราชสีมา (1 มิย 65).pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับปรับปรุง 2565)-1.pdf
3 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 65 (ฉ.3) ม.จุฬาฯ (23 ธค 65).pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-01-25 11:57:48    เปิดดู 31034 ครั้ง