สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 59 -13 สถาบัน (8 เมย 59).pdf
2. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 60 มคต บูรพา มข (28 มีค 60).pdf
3. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 60 (ฉ.2) ม.พะเยา (1 มิย 60).pdf
4. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 61 (ฉ.1) (16 มีค 61).pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับปรับปรุง 2561).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.1) มศว. มช. พะเยา (22 สค 62).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.2) มน. มหฉ. วลัยลักษณ์ มข. (27 กย 62).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.3) มหิดล+สงขลา (15 พย 62).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.4) ซล+รังสิต+มฟล+จุฬา (17 ธค 62).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.1) มหฉ.+มฟล. (3 กพ 63).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.2) มธ. (2 มีค 63).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.3) มธ. (24 กค 63).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.4) ม.วลัยลักษณ์.pdf
5 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.5) ซล. มน. ม.รังสิต (30 พย 63).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 64 (ฉ.1) มคต+ว.นครราชสีมา (5มค64).pdf
2 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 64 (ฉ.2) บูรพา (28 กย 64).pdf
3 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 64 (ฉ.3) มข+มพ (19 พย 64).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 65 (ฉ.1) มคต. (21 มค 65).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 65 (ฉ.2) ว.นครราชสีมา (1 มิย 65).pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับปรับปรุง 2565)-1.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-01-25 11:57:48    เปิดดู 29986 ครั้ง