ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563


  File Attach

คำสั่ง 1.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1.63.pdf
คำสั่ง 2.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.พิมาย จ.นครราชสีมา.pdf
คำสั่ง 4.53 แต่งตั้งคกก.ตรวจรับงานการพัฒนาโปรแกรมการสร้างชุดข้อสอบฯ.pdf
คำสั่ง 5.63 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงานสร้างเสริมสุขภาพ.pdf
คำสั่ง 6.63 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 1.2563.pdf
คำสั่ง 7.63 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 8-9.pdf
คำสั่ง 8.63 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 6-7 การถอดบทเรียน.pdf
คำสั่ง 9.63 คณะทำงานกิจกรรมที่ 3-4 การจัดอบรมห.pdf
คำสั่ง 10.63 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ วาระ63-66.pdf
คำสั่ง 11.63 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 12.63 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนครั้งที่2.63.pdf
คำสั่ง 13.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 14.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 15.63 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง.pdf
คำสั่ง 16.63 แต่งตั้งคณะอกกอำนวยการจัดสอบ ครั้งที่2.63.pdf
คำสั่ง 17.63 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ครั้งที่ 2.63.pdf
คำสั่ง 18.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 1.pdf
คำสั่ง 19.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 2.pdf
คำสั่ง 20.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 3.pdf
คำสั่ง 21.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 4.pdf
คำสั่ง 22.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 5.pdf
คำสั่ง 23.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 6.pdf
คำสั่ง 24.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 7.pdf
คำสั่ง 25.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 8.pdf
คำสั่ง 26.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 9.pdf
คำสั่ง 27.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 10.pdf
คำสั่ง 28.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 11.pdf
คำสั่ง 29.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 12.pdf
คำสั่ง 30.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ลำปาง.pdf
คำสั่ง 32.63 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ลำปาง.pdf
คำสั่ง 33.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 13.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2020-01-23 16:07:19    เปิดดู 2289 ครั้ง