ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562

      เนื่องด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหนังสือเรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ1709 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษาค้นคว้า.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-12-25 14:56:15    เปิดดู 332 ครั้ง