สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

14.การประชุมวิชาการประจำปี 2565 PTQA National Forum

โพสโดย admin วันที่ 2022-02-04 10:31:50    เปิดดู 509 ครั้ง

15.ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม virtual meeting on “Sharing International Experience on Continuing Professional Development (CPD) Implementation and Evaluation” ครั้งที่ 1/2565

โพสโดย admin วันที่ 2022-01-27 15:34:29    เปิดดู 213 ครั้ง

16.ประกาศ ! ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11

โพสโดย admin วันที่ 2022-01-26 16:11:45    เปิดดู 181 ครั้ง

17.ขอประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care) “ จัดโดย คณะกายภาพบำบัดและเวชขการกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

โพสโดย sirirat วันที่ 2021-12-20 08:39:33    เปิดดู 376 ครั้ง

18.หนังสือขอความร่วมมือจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติปี2565

โพสโดย sirirat วันที่ 2021-12-08 10:34:52    เปิดดู 613 ครั้ง

19.การออกใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โพสโดย admin วันที่ 2021-12-02 10:34:08    เปิดดู 355 ครั้ง

20.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัดคลินิก และโครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไป

โพสโดย admin วันที่ 2021-12-01 15:31:50    เปิดดู 976 ครั้ง

21.ประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์ Kobe Medical

โพสโดย admin วันที่ 2021-11-30 15:18:12    เปิดดู 318 ครั้ง

22.ประกาศ ! รับสมัครงานเจ้าหน้าที่วิทยาลัยกายภาพบำบัด จำนวน 1 ตำแหน่ง 'ด่วน'

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2021-11-19 13:41:06    เปิดดู 490 ครั้ง

23.การประชุมระดับชาติ เรื่อง เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่

โพสโดย admin วันที่ 2021-11-17 11:02:56    เปิดดู 331 ครั้ง

24.สภากายภาพบำบัด รับสมัคร ทีมผู้วิจัยสำหรับพัฒนาโครงร่างการวิจัยหัวข้อ รูปแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการกายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2021-11-08 10:09:35    เปิดดู 372 ครั้ง

25.กิจกรรมวันกายภาพบำบัดโลก World PT Day 2021 ในหัวข้อ 'การฟื้นฟูสภาพภาวะลองโควิด'

โพสโดย admin วันที่ 2021-09-06 13:26:38    เปิดดู 655 ครั้ง

26.แบบสำรวจการฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับนักกายภาพบำบัด ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน /ผู้ที่ยังไม่ได้วัคซีนเข็มที่ 3 หรือฉีดวัคซีนไปเพียง 1 เข็ม

โพสโดย admin วันที่ 2021-08-16 19:37:36    เปิดดู 877 ครั้ง