สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลรุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program : DTP#2)

        เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) ขอเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลรุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program : DTP#2) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสุตรและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.dga.or.th/th/contentlist/930/13805/ หรือ QR Code ตามที่ปรากฎในหนังสือ หากประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถประสานงานได้ที่ นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่ หมายเลขโทรคศัพท์เคลื่อนที่ 081-079-7209 และนางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-985-0471 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ58 ขอเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแผ่นองค์กรฯ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2020-01-16 14:12:50    เปิดดู 829 ครั้ง