สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพและกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี 2563

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 2563 “Far From Fall 2020”ไกลจากล้ม จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ขอขอบคุณนักกายภาพบำบัดทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย sirirat วันที่ 2020-01-22 21:59:23    เปิดดู 1671 ครั้ง