ข่าวประชาสัมพันธ์

144.รับสมัคร กรรมการสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ปี2560-2563

โพสโดย admin วันที่ 2016-10-03 00:00:00    เปิดดู 521 ครั้ง

145.WCPT E-Update - September 2016

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-30 00:00:00    เปิดดู 804 ครั้ง

146.อบรม Physical Therapy Document to improve Clinical Outcome

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-27 00:00:00    เปิดดู 731 ครั้ง

147.ประชุมวิชาการนานาชาติ: WCPT-AWP & PTAT Congress 2017

โพสโดย ADMIN วันที่ 2016-09-23 00:00:00    เปิดดู 1,329 ครั้ง

148.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level II and III

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-23 00:00:00    เปิดดู 956 ครั้ง

149.บทความในเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-12 00:00:00    เปิดดู 409 ครั้ง

150.ยุทธศาสตร์สมาคมกายภาพบำบัด ปี2559-2563

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-11 00:00:00    เปิดดู 573 ครั้ง

151.อบรม “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-06 00:00:00    เปิดดู 731 ครั้ง

152.วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยVol 38, No 2 (2016)

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-02 00:00:00    เปิดดู 523 ครั้ง

153.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักการยศาสตร์รุ่นใหม่ 2559

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-26 00:00:00    เปิดดู 427 ครั้ง

154. World PT Day'2016

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-09 00:00:00    เปิดดู 602 ครั้ง

155.ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Ergonomics Conference 2016)

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-05 00:00:00    เปิดดู 1,093 ครั้ง

156.ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลบัณฑิตกายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2016-06-27 00:00:00    เปิดดู 1,494 ครั้ง