สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

196.รับสมัคร กรรมการสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ปี2560-2563

โพสโดย admin วันที่ 2016-10-03 00:00:00    เปิดดู 1,286 ครั้ง

197.WCPT E-Update - September 2016

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-30 00:00:00    เปิดดู 1,666 ครั้ง

198.อบรม Physical Therapy Document to improve Clinical Outcome

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-27 00:00:00    เปิดดู 1,357 ครั้ง

199.ประชุมวิชาการนานาชาติ: WCPT-AWP & PTAT Congress 2017

โพสโดย ADMIN วันที่ 2016-09-23 00:00:00    เปิดดู 2,098 ครั้ง

200.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level II and III

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-23 00:00:00    เปิดดู 1,647 ครั้ง

201.บทความในเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-12 00:00:00    เปิดดู 1,123 ครั้ง

202.ยุทธศาสตร์สมาคมกายภาพบำบัด ปี2559-2563

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-11 00:00:00    เปิดดู 1,171 ครั้ง

203.อบรม “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-06 00:00:00    เปิดดู 1,500 ครั้ง

204.วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยVol 38, No 2 (2016)

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-02 00:00:00    เปิดดู 1,219 ครั้ง

205.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักการยศาสตร์รุ่นใหม่ 2559

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-26 00:00:00    เปิดดู 1,029 ครั้ง

206. World PT Day'2016

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-09 00:00:00    เปิดดู 1,460 ครั้ง

207.ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Ergonomics Conference 2016)

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-05 00:00:00    เปิดดู 1,760 ครั้ง

208.ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลบัณฑิตกายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2016-06-27 00:00:00    เปิดดู 2,169 ครั้ง