ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564


  File Attach

คำสั่ง 1.64 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 4.pdf
คำสั่ง 2.64 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับที่ 3).pdf
คำสั่ง 3.64 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคลังข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนฯ วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 4.64 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ.pdf
คำสั่ง 5.64 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ.pdf
คำสั่ง 6.64 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียน วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 7.64 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ครั้งที่ 1.64.pdf
คำสั่ง 8.64 แต่งตั้งคณะทำงานครือข่ายกายภาพบำบัดองค์กรปกครองท้องถิ่น (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 9.64 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 10.64 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ วาระ 63-66 (เพิ่มติม).pdf
คำสั่ง 12.64 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 2.64.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-02-03 17:44:14    เปิดดู 1486 ครั้ง