ข่าวประชาสัมพันธ์

391.คุณ สุมนา ตัณฑเศรษฐี ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีพระราชทานรางวัล

โพสโดย วันที่ 2010-10-28 00:00:00    เปิดดู 1,034 ครั้ง

392.สาส์นอำลาตำแหน่งนายกสภากายภาพบำบัด (นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี)

โพสโดย วันที่ 2010-10-21 00:00:00    เปิดดู 1,441 ครั้ง

393.ผู้แทนสภากายภาพบำบัด วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

โพสโดย วันที่ 2010-10-21 00:00:00    เปิดดู 888 ครั้ง

394.โรงพยาบาล ป่าพะยอม รับสมัครนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

โพสโดย วันที่ 2010-09-27 00:00:00    เปิดดู 1,646 ครั้ง

395.ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบของที่ระลึกแก่ นายกสภาฯ สุมนา ตัณฑเศรษฐี ในโอกาสเกษียณอายุจากราชการ

โพสโดย วันที่ 2010-09-22 00:00:00    เปิดดู 1,270 ครั้ง

396.เทคนิคในการบําบัดรักษาอาการติดบุหรี่ เห็นผล 100%

โพสโดย วันที่ 2010-09-15 00:00:00    เปิดดู 1,217 ครั้ง

397.โรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รับสมัครนักกายภาพบำบัด เป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-09-15 00:00:00    เปิดดู 1,705 ครั้ง

398.ประกาศ ! มติ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข กรณี ขอกําหนดงานกายภาพบําบัด เป็น กลุ่มงานกายภาพบําบัด

โพสโดย วันที่ 2010-08-29 00:00:00    เปิดดู 2,080 ครั้ง

399.โรงพยาบาลแกลง เปิดรับสมัคร! นักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-08-19 00:00:00    เปิดดู 1,329 ครั้ง

400.คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร! เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (กายภาพบําบัด) 1 อัตรา

โพสโดย วันที่ 2010-08-18 00:00:00    เปิดดู 1,342 ครั้ง

401.เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ร่วมประชุมวิชาการและออกบู้ท ในงานประชุมวิชาการ

โพสโดย วันที่ 2010-08-18 00:00:00    เปิดดู 1,035 ครั้ง

402.โรงพยาบาลแกลง เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-06-23 00:00:00    เปิดดู 1,650 ครั้ง

403.โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง และสำรอง 2 ตำแหน่ง ( เรียกเพื่อบรรจุ )

โพสโดย วันที่ 2010-06-23 00:00:00    เปิดดู 1,910 ครั้ง