ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด


สภากายภาพบำบัดสถานพยาบาล  จังหวัด วันเริ่มต้นการรับรอง  วันสิ้นสุดการรับรอง 
รพ.ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 05-มี.ค.-62 04-มี.ค.-65
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 07-พ.ค.-62 06-พ.ค.-65
บ้านแท่น ชัยภูมิ 04-ต.ค.-61 03-ค.ค.-64
คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 04-ต.ค.-61 03-ค.ค.-64
โคกสำโรง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
เซกา บึงกาฬ 18-ส.ค.-60 17-ส.ค.-63
ชลบุรี ชลบุรี 05-ต.ค.-60 04-ต.ค.-63
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 15-มิ.ย.-61 14-มิ.ย.-64
นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 16-พ.ค.-60 15-พ.ค.-63
ท่าวุ้ง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
ท่าหลวง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 13-ก.ย.-62 12-ก.ย.-65
บึงกาฬ บึงกาฬ 05-ต.ค.-60 04-ต.ค.-63
บุ่งคล้า บึงกาฬ 17-ม.ค.-61 16-ม.ค.-64
บ้านหมี่ ลพบุรี 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
ประโคนชัย บุรีรัมย์ 18-ส.ค.-60 17-ส.ค.-63
ป่าชาง ลำพูน 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 16-พ.ค.-60 15-พ.ค.-63
พัฒนานิคม ลพบุรี 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 18-มิ.ย.-62 17-มิ.ย.-65
พิมาย นครราชสีมา 10-มี.ค.-63 09-มี.ค.-66
มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
ระยอง ระยอง 18-มิ.ย.-62 17-มิ.ย.-65
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 10-ส.ค.-61 09-ส.ค.-64
ลี้ ลำพูน 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
ลำสนธิ ลพบุรี 07-ธ.ค.-61 06-ธ.ค.-64
วังน้ำเขียว นครราชสีมา 15-มิ.ย.-61 14-มิ.ย.-64
ศรีวิไล  บึงกาฬ 18-ส.ค.-60 17-ส.ค.-63
ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 15-มิ.ย.-61 14-มิ.ย.-64
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 04-ต.ค.-62 03-ต.ค.-65
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 07-ธ.ค.-61 06-ธ.ค.-64
สรรพยา ชัยนาท 07-พ.ค.-62 06-พ.ค.-65
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร 03-พ.ย.-60 02-พ.ย.-63
สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย 12-มี.ค.-61 11-มี.ค.-64
สระโบสถ์ ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
สุไหงโก-ลก นราธิวาส 04-ต.ค.-62 03-ค.ค.-65
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 05-ต.ค.-60 04-ต.ค.-63
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 13-ก.ย.-62 12-ก.ย.-65
โอเว่อบรุ๊ค เชียงราย 17-ม.ค.-61 16-ม.ค.-64


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2015-02-24 00:00:00    เปิดดู 8624 ครั้ง