สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด


สภากายภาพบำบัดสถานพยาบาล  จังหวัด วันเริ่มต้นการรับรอง  วันสิ้นสุดการรับรอง 
เขื่องใน อุบลราชธานี 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
โคกสำโรง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
ท่าวุ้ง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
ท่าหลวง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68
ป่าชาง ลำพูน 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 13-พ.ย.-63 12-พ.ย.-66
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี - -
พิมาย นครราชสีมา 10-มี.ค.-63 09-มี.ค.-66
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 01-ต.ค.-63 30-ก.ย.-66
มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 08-ต.ค.-64 07-ต.ค.-67
ราชวิถี กรุงเทพมหานคร 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
ลำปาง ลำปาง 01-ต.ค.-63 30-ก.ย.-66
วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร 18-ก.พ.-64 17-ก.พ.-67
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ แผนกกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
สีคิ้ว นครราชสีมา 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68
สระโบสถ์ ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
สุโขทัย สุโขทัย 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
สวนผึ้ง ราชบุรี 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
สุไหงโก-ลก นราธิวาส ------------ ------------
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
หนองม่วง ลพบุรี 18-ก.พ.-64 17-ก.พ.-67
หาดใหญ่ สงขลา 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
โคกเจริญ ลพบุรี 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68
โอเว่อบรุ๊ค เชียงราย - -


  File Attach

โพสโดย busaba วันที่ 2015-02-24 00:00:00    เปิดดู 14114 ครั้ง