ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด


สภากายภาพบำบัดสถานพยาบาล  จังหวัด วันเริ่มต้นการรับรอง  วันสิ้นสุดการรับรอง 
เขื่องใน อุบลราชธานี 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 05-มี.ค.-62 04-มี.ค.-65
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 07-พ.ค.-62 06-พ.ค.-65
บ้านแท่น ชัยภูมิ 04-ต.ค.-61 03-ต.ค.-64
คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 04-ต.ค.-61 03-ต.ค.-64
โคกสำโรง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
ท่าวุ้ง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
ท่าหลวง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 13-ก.ย.-62 12-ก.ย.-65
บ้านหมี่ ลพบุรี 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
ป่าชาง ลำพูน 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 13-พ.ย.-63 12-พ.ย.-66
พัฒนานิคม ลพบุรี 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 18-มิ.ย.-62 17-มิ.ย.-65
พิมาย นครราชสีมา 10-มี.ค.-63 09-มี.ค.-66
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 01-ต.ค.-63 30-ก.ย.-66
มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
ระยอง ระยอง 18-มิ.ย.-62 17-มิ.ย.-65
ลี้ ลำพูน 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
ลำปาง ลำปาง 01-ต.ค.-63 30-ก.ย.-66
ลำสนธิ ลพบุรี 07-ธ.ค.-61 06-ธ.ค.-64
ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 15-มิ.ย.-61 14-มิ.ย.-64
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 04-ต.ค.-62 03-ต.ค.-65
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 07-ธ.ค.-61 06-ธ.ค.-64
สรรพยา ชัยนาท 07-พ.ค.-62 06-พ.ค.-65
สระโบสถ์ ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
สุไหงโก-ลก นราธิวาส 04-ต.ค.-62 03-ต.ค.-65
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
หาดใหญ่ สงขลา 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 13-ก.ย.-62 12-ก.ย.-65
โอเว่อบรุ๊ค เชียงราย 17-ม.ค.-61 16-ม.ค.-64


  File Attach

โพสโดย busaba วันที่ 2015-02-24 00:00:00    เปิดดู 11074 ครั้ง