สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด


สภากายภาพบำบัดสถานพยาบาล  จังหวัด วันเริ่มต้นการรับรอง  วันสิ้นสุดการรับรอง 
เขื่องใน อุบลราชธานี 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
โคกสำโรง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
ท่าวุ้ง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
ท่าหลวง ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 13-ก.ย.-62 12-ก.ย.-65
บ้านหมี่ ลพบุรี 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
ป่าชาง ลำพูน 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 13-พ.ย.-63 12-พ.ย.-66
พัฒนานิคม ลพบุรี 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี - -
พิมาย นครราชสีมา 10-มี.ค.-63 09-มี.ค.-66
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 01-ต.ค.-63 30-ก.ย.-66
มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 08-ต.ค.-64 07-ต.ค.-67
มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
ลี้ ลำพูน 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
ลำปาง ลำปาง 01-ต.ค.-63 30-ก.ย.-66
วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร 18-ก.พ.-64 17-ก.พ.-67
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ แผนกกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
สีคิ้ว นครราชสีมา 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 04-ต.ค.-62 03-ต.ค.-65
สระโบสถ์ ลพบุรี 12-ก.พ.-63 11-ก.พ.-66
สุไหงโก-ลก นราธิวาส 04-ต.ค.-62 03-ต.ค.-65
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
หนองม่วง ลพบุรี 18-ก.พ.-64 17-ก.พ.-67
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 09-ธ.ค.-62 08-ธ.ค.-65
หาดใหญ่ สงขลา 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 13-ก.ย.-62 12-ก.ย.-65
โอเว่อบรุ๊ค เชียงราย - -


  File Attach

โพสโดย busaba วันที่ 2015-02-24 00:00:00    เปิดดู 13237 ครั้ง