ติดต่อสอบถาม

                    

สภากายภาพบำบัด.

            สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เว็บไซต์สภากายภาพบำบัด http://www.pt.or.th/PTCouncil/

Physical Therapy Council.

            88/19, Moo 4, 7th Floor, Professional Council Building Ministry of Public Health, Talat Khwan Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000

ติดต่อหน่วยงานโดยตรงได้ที่

 

ติดต่อสอบถาม สภากายภาพบำบัด

งานจัดสอบความรู้

 02-580-5748

งานกฎหมาย

 02-580-5749

งานสารบรรณ/ธุรการ-งานประชุม

 02-580-5750

งานขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต/งานต่ออายุใบอนุญาต

 096-648-4149

งานประชุมฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายการเงิน

 02-580-5752

เบอร์โทรสาร

 02-580-5751

อีเมล์ของสภากายภาพบำบัด

 [email protected]
ติดต่อสอบถาม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

 083-859-2312

อีเมล์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 [email protected]

เลขที่บัญชีธนาคาร

            

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคารB (บัญชีออมทรัพย์ )

ชื่อบัญชี สภากายภาพบำบัด เลขที่บัญชี 406-545820-0