สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
  ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด   ดูทั้งหมด

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-12-04 15:30:53    เปิดดู 485 ครั้ง

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-11-07 14:49:37    เปิดดู 8,233 ครั้ง

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2566(ฉบับใหม่)

โพสโดย admin วันที่ 2023-10-06 10:46:24    เปิดดู 2,411 ครั้ง

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2)

โพสโดย admin วันที่ 2023-09-27 13:13:40    เปิดดู 3,275 ครั้ง

“สภากายภาพ นิวส์” ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-09-20 18:46:19    เปิดดู 1,466 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม การประชุมวิชาการประจำปี 2566 PTQA National Forum ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-08-16 19:39:24    เปิดดู 1,369 ครั้ง

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่2/2566(รอบที่ 1)

โพสโดย admin วันที่ 2023-08-03 14:04:31    เปิดดู 4,797 ครั้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ดูทั้งหมด

กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

โพสโดย admin วันที่ 2023-11-29 14:56:28    เปิดดู 40 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการเอกชน สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โพสโดย admin วันที่ 2023-11-09 19:27:56    เปิดดู 100 ครั้ง

เชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประเด็น การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่

โพสโดย admin วันที่ 2023-10-19 11:24:54    เปิดดู 205 ครั้ง

กระทรวงสาธารณสุขขอนำส่งหนังสือ เรื่อง การลงนามพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีสินค้าและบริการระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของติมอร์-เลสเต

โพสโดย admin วันที่ 2023-10-16 10:47:21    เปิดดู 192 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก

โพสโดย admin วันที่ 2023-08-08 15:09:43    เปิดดู 340 ครั้ง

การจัดอบรม/สัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และถ่ายทอดผ่านระบบ Streaming ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-07-13 11:43:26    เปิดดู 415 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 12

โพสโดย admin วันที่ 2023-07-03 11:13:19    เปิดดู 448 ครั้ง