สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จะครบรอบการสถาปนา 55 ปี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ 55 ปี คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

นื่องในโอกาสที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จะครบรอบการสถาปนา 55 ปี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ 55 ปี คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ระหว่างวันที่ 17-24 มิถุนายน 2563 และงานคืนสู่เหย้าชาวคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563  ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการทางกายภาพบำบัดในหลายแขนง รวมทั้งกิจกรรมบำบัด โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
  • Cognitive Assessment and Intervention for Elderly and Psychosocial clients : A Performance-Based Practice 
  • Optimal Loading in Sports Physical Therapy 
  • Pre-aging management: a golden time to screen and delay deterioration "ดัก (ไว้ก่อน) แก่" 
  • Lecture : New initiates for fall risk assessment and fall prevention in older people 
  • Workshop - Falls in older people workshop: risk factors, assessment and strategies for prevention Comprehensive approach for chronic low back pain: from theory to practice 
  • Comprehensive approach for chronic low back pain: from theory to practice
  • Advanced Technology for Neurorehabilitation 
  • Pediatric Physical Therapy: Body and mind intregration กายภาพบำบัดทางเด็ก: ผสานกาย ใจ ให้เป็นหนึ่ง

ทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพ และรำลึกถึงวันวานในวัยเรียนในงานคืนสู่เหย้า  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/conference/55ptmu/ 


  File Attach

20191114_poster.jpg
โพสโดย busaba วันที่ 2020-01-06 17:49:03    เปิดดู 1210 ครั้ง