ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอส่งแผ่นพับเพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมา ภารกิจ บทบาท ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและขั้นตอนการขอรับทุนฯ

          สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอส่งแผ่นพับเพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมา ภารกิจ บทบาท ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและขั้นตอนการขอรับทุนฯ มาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

รับ351 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลฯ ขอส่งแผ่นพับเพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมาฯ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2020-03-10 14:59:33    เปิดดู 311 ครั้ง