สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอเชิญร่วมงานคืนสู้เหย้า “55 ปี PTMU” และร่วมเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าดีเด่น”

เรียน ท่านสมาชิกสภากายภาพบำบัด


           เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะกายภาพบำบัด .มหิดล คณะฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการ “55 ปีกายภาพบำบัด .มหิดล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พบปะพูดคุย และร่วมสร้างเครือข่ายในวงการวิชาชีพกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-24 มิถุนายน 2563  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 


พร้อมกันคณะได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า “55 ปี PTMU”  เพื่อให้พี่น้องชาว PT - OT ได้กลับมาพบปะสังสรรค์ร่วมชื่นชมความเจริญเติบโต ความก้าวหน้าของคณะกายภาพบำบัด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน2563  ห้องประชุมชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 


ในงานคืนสู่เหย้านั้นจะมีการมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ให้กับศิษย์เก่ากายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ที่สร้างคุณงามความดีในแง่ วิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนงานทางด้านสังคม ท่านที่ช่วยให้วิชาชีพกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเป็นที่รู้จักในวงกว้าง


คณะกายภาพบำบัด จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นในดวงใจของท่าน เพื่อเป็นการเชิดชู และขอบคุณกับคุณงามความดีของศิษย์เก่าที่ท่านเคารพรักเสนอชื่อศิษย์เก่าออนไลน์ ได้ที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/conference/homecoming/award_info.php

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ได้ที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/conference/homecoming/

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้ที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/conference/55ptmu/

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2020-02-23 17:52:32    เปิดดู 1067 ครั้ง