สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชากาเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรและครบรอบ 20 ปี ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ด้วยภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร และครบรอบ 20 ปี ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ192 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฯ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2020-02-07 17:50:50    เปิดดู 803 ครั้ง