ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

287.ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2552 (รอบที่ 2)

โพสโดย วันที่ 2009-05-26 00:00:00    เปิดดู 2,503 ครั้ง

288.รับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2552

โพสโดย วันที่ 2009-05-19 00:00:00    เปิดดู 2,136 ครั้ง

289.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2552

โพสโดย วันที่ 2009-04-21 00:00:00    เปิดดู 4,182 ครั้ง

290.การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

โพสโดย วันที่ 2009-04-20 00:00:00    เปิดดู 1,000 ครั้ง

291.ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบความรู้ ครั้งที่ 1-52

โพสโดย webmaster วันที่ 2009-02-20 00:00:00    เปิดดู 1,890 ครั้ง

292.ประกาศรับสมัครสอบความรู้ ครั้งที่ 1-52

โพสโดย วันที่ 2009-02-10 00:00:00    เปิดดู 1,610 ครั้ง

293.ประกาศรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขากายบำบัด

โพสโดย วันที่ 2009-02-10 00:00:00    เปิดดู 1,114 ครั้ง

294.ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

โพสโดย วันที่ 2009-01-12 00:00:00    เปิดดู 1,143 ครั้ง

295.ประกาศการปฏิบัติในการสอบ

โพสโดย วันที่ 2008-11-17 00:00:00    เปิดดู 1,533 ครั้ง

296.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

โพสโดย วันที่ 2008-11-17 00:00:00    เปิดดู 1,467 ครั้ง

297.รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

โพสโดย วันที่ 2008-11-17 00:00:00    เปิดดู 958 ครั้ง

298.สภากายภาพบำบัด มอบหมายให้ ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ (ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น)เป็นตัวแทน เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการอาหารและยา ได้ข้อสรุป ดังนี้

โพสโดย webmaster วันที่ 2008-10-24 00:00:00    เปิดดู 1,476 ครั้ง

299.รายชื่ออุปนายกสภากายภาพบำบัดคนที่หนึ่ง (แทน)

โพสโดย webmaster วันที่ 2008-10-21 00:00:00    เปิดดู 1,021 ครั้ง