สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2557 [*รอบที่ 2*]


  File Attach

ประกาศผลสอบ ความรู้ฯครั้งที่1-2557 [รอบที่ 2].pdf
โพสโดย วันที่ 2014-05-23 00:00:00    เปิดดู 2609 ครั้ง