สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/2557


  File Attach

ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.pdf
ใบแจ้งเลือกสนามสอบ.pdf
แบบสกภ๙.pdf
แบบสกภ๓.pdf
แบบสกภ๑.pdf
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่1-57.pdf
โพสโดย วันที่ 2014-02-26 00:00:00    เปิดดู 3901 ครั้ง