สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2557


  File Attach

ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 ปี 2557.pdf
แบบสกภ๕.doc.doc
โพสโดย วันที่ 2014-05-22 00:00:00    เปิดดู 5074 ครั้ง