สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2557


  File Attach

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯครั้งที่1-57.pdf
โพสโดย วันที่ 2014-04-21 00:00:00    เปิดดู 4857 ครั้ง