สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2557 [*รอบที่ 3*]


  File Attach

ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่1-2557(รอบที่3).pdf
โพสโดย วันที่ 2014-05-30 00:00:00    เปิดดู 1720 ครั้ง