สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผลการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐


  File Attach

ประกาศผลเลือกตั้ง2557-2560.pdf
โพสโดย วันที่ 2014-03-18 00:00:00    เปิดดู 1465 ครั้ง