สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

27.ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-05-12 17:22:25    เปิดดู 5,665 ครั้ง

28.โครงสร้างองค์กร

โพสโดย busaba วันที่ 2023-04-26 18:46:30    เปิดดู 3,250 ครั้ง

29.แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการสุขภาพหรือสถานพยาบาลที่ขอรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

โพสโดย admin วันที่ 2023-04-20 19:47:56    เปิดดู 1,179 ครั้ง

30.ประกาศ!รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินประจำสำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-04-19 13:47:59    เปิดดู 706 ครั้ง

31.ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด พ.ศ. 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-03-24 13:20:14    เปิดดู 1,325 ครั้ง

32.ประกาศ! รับสมัครเจ้าหน้าที่สภากายภาพบำบัด ตำแหน่ง บัญชี-การเงิน

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-03-16 15:29:05    เปิดดู 1,051 ครั้ง

33.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

โพสโดย admin วันที่ 2023-03-14 16:58:29    เปิดดู 3,635 ครั้ง

34.ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-03-01 12:03:45    เปิดดู 4,406 ครั้ง

35.ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดตามมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙

โพสโดย admin วันที่ 2023-02-19 09:41:34    เปิดดู 1,375 ครั้ง

36.ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดตามมาตร ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗ วาระปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๙

โพสโดย admin วันที่ 2023-02-15 16:39:32    เปิดดู 937 ครั้ง

37.ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-02-07 15:02:14    เปิดดู 2,426 ครั้ง

38.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-01-16 15:57:45    เปิดดู 5,658 ครั้ง

39.ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-01-03 11:07:44    เปิดดู 2,080 ครั้ง