ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! เนื่องด้วยมีผู้สนใจมานำเสนอผลงานวิจัยโดยขอลงตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อเป็นจำนวนมาก ! ในงานประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ดังนั้นทางสมาคมกายภาพบำบัดฯ

จึงเพิ่มเติมการรับสมัครการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบ Oral และ Poster
โดยการลงตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อทั้งนี้ให้ส่งบทความวิจัยทางอีเมล์
[email protected] ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2014-02-16 00:00:00    เปิดดู 756 ครั้ง