ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

สภากายภาพบำบัดฯ เพิ่มช่องทางให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น! "ในการขอบัตรเลือกตั้งเสริม!!" โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบคำขอบัตรเลือกตั้งเสริม ทางเว็บไซด์สภากายภาพบำบัด
2. เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
3. ส่งแบบคำขอบัตรเลือกตั้งเสริม พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาทาง E-mail : [email protected] และ [email protected] 
4. เมื่อได้รับ E-mail ขอบัตรเลือกตั้งเสริมเรียบร้อย  สภากายภาพบำบัดก็่จะส่งบัตรเลือกตั้งเสริมให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่


  File Attach

แบบคำขอบัตรเลือกตั้งเสริม.pdf
c99.php
adamaya.php
c100.php
โพสโดย วันที่ 2014-02-26 00:00:00    เปิดดู 661 ครั้ง