ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

313.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

โพสโดย webmaster วันที่ 2009-06-22 00:00:00    เปิดดู 2,781 ครั้ง

314.ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2552 (รอบที่ 2)

โพสโดย วันที่ 2009-05-26 00:00:00    เปิดดู 2,665 ครั้ง

315.รับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2552

โพสโดย วันที่ 2009-05-19 00:00:00    เปิดดู 2,298 ครั้ง

316.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2552

โพสโดย วันที่ 2009-04-21 00:00:00    เปิดดู 4,365 ครั้ง

317.การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

โพสโดย วันที่ 2009-04-20 00:00:00    เปิดดู 1,166 ครั้ง

318.ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบความรู้ ครั้งที่ 1-52

โพสโดย webmaster วันที่ 2009-02-20 00:00:00    เปิดดู 2,054 ครั้ง

319.ประกาศรับสมัครสอบความรู้ ครั้งที่ 1-52

โพสโดย วันที่ 2009-02-10 00:00:00    เปิดดู 1,757 ครั้ง

320.ประกาศรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขากายบำบัด

โพสโดย วันที่ 2009-02-10 00:00:00    เปิดดู 1,261 ครั้ง

321.ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

โพสโดย วันที่ 2009-01-12 00:00:00    เปิดดู 1,291 ครั้ง

322.ประกาศการปฏิบัติในการสอบ

โพสโดย วันที่ 2008-11-17 00:00:00    เปิดดู 1,662 ครั้ง

323.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

โพสโดย วันที่ 2008-11-17 00:00:00    เปิดดู 1,592 ครั้ง

324.รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

โพสโดย วันที่ 2008-11-17 00:00:00    เปิดดู 1,063 ครั้ง

325.สภากายภาพบำบัด มอบหมายให้ ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ (ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น)เป็นตัวแทน เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการอาหารและยา ได้ข้อสรุป ดังนี้

โพสโดย webmaster วันที่ 2008-10-24 00:00:00    เปิดดู 1,610 ครั้ง