ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562

      ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562
Link ตอบแบบสำรวจ https://www.etda.or.th/iub/
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ804 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์2562.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-08-13 18:14:15    เปิดดู 375 ครั้ง