ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบี้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการปกครองสูงสุด

       เนื่องด้วยสำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบี้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการปกครองสูงสุด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ227 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-06-18 17:30:09    เปิดดู 349 ครั้ง