ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference of the 40 Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction with the 4 Allied Health Sciences Symposium

     เนื่องด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ  International Conference of the 40 Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction with the 4 Allied Health Sciences Symposium ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมอวานีขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ902 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ20-05-2562.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-08-21 17:57:50    เปิดดู 813 ครั้ง