ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งให้สมาชิกทุกท่านติดต่อกลับตามรายชื่อ เพื่ออัพเดตข้อมูลในการติดต่อกับทางสภา

แจ้งให้สมาชิกติดต่อกลับตามรายชื่อ   
เนื่องจากจดหมายที่ส่งไปตีกลับไม่ถึงมือผู้รับ

1.นายสุวิทย์  มิตรขจร / ขอนแก่น
2.นางสาวสุกัญญา  พิลาภ / กรุงเทพฯ
3.นางสาวเกศณี  นนทรักษ์ / กรุงเทพฯ
4.นางสาวศศิโสม  วัยทอง  / นครศรีธรรมราช
5.นางสาสวนพรัตน์  ชพีรัชน์ / ปทุมธานี
6.นางสาววันเสด็จ  ราชิวงศ์ / มุกดาหาร
7.นางสาวรุ่งทิวา  พักตร์จันทร์ / นราธิวาส
8.นางสาวกฤษฎี  จงใจ  / ปทุมธานี
9.นางสาวกมลรัตน์  คงสกุล / กรุงเทพฯ
10.นางสาวสุรีรัตน์  เสมศรี / พิจิตร
11.นางสาวณัฐพัชร์  ทองอันตัง / สกลนคร
12.นายณัฐวุฒิ  ฉ่ำแฉล้ม / สมุทรสาคร
13.นางสาวฟ้ามณีกาญจน์   คุ้มทอง / กรุงเทพฯ
14.นางสาวอัญชนา  แก้วแกม / เพชรบูรณ์
15.นางสาวภาวนา  แก้วภิบาล / สงขลา
16.นางสาวภัทรพร  รัตนพงศ์ / กรุงเทพฯ

ติดต่อกลับมาที่ สภากายภาพบำบัด (ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02 141 4281 โทรสาร. 02 143 9753 www.pt.or.th 


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2012-09-18 00:00:00    เปิดดู 1809 ครั้ง