ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัคร "Physical therapist" ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการทดสอบ แปลผล ตรวจวัดสมรรถภาพทางร่างกาย ด้วยการใช้อุปกรณ์ช่วยวัด และให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการ

บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งหนึ่งในหนทางของการสร้างความตระหนักของการดูแลสุขภาพ คือ การตรวจวัดสมรรถภาพทางกายพื้นฐาน 

ดังนั้นทางบริษัทจึงมีนโยบายในการจัดตั้งหน่วยการตรวจสุขภาพขึ้นในสำนักงานใหญ่ เพื่อส่งเสริม การตระหนักรู้เรื่องสุขภาพและการดูแลตัวเองด้านสุขภาพเบื้องต้น อันนำไปสู่การมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด หรือ Optimal Health หนึ่งในการตรวจวัดทางสุขภาพคือ การตรวจวัดสมรรถภาพทางร่างกาย ด้วยการใช้อุปกรณ์ช่วยวัดบางอย่าง เช่น grip strength เป็นต้น

ซึ่งหน่วยการวัดสมรรถภาพนี้ มีความจำเป็นต้องการผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำการทดสอบ แปลผล และให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการ จึงเปิดรับสมัคร Physical therapist เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติ
ชาย/หญิง
จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา/กายภาพบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีบุคลิกภาพดี
มีใจรักงานบริการ
มีความสามารถในการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายแก่ประชาชนทั่วไป
มีความสามารถในการตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย

ลักษณะงานทั่วไป
ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสมรรถภาพเบื้องต้น เช่น Grip strength, Leg strength, การทดสอบความทนของระบบหายใจและหลอดเลือด (Aerobic capacity) เป็นต้น
หลังจากตรวจ แล้ว ต้องประมวลผลค่าต่างๆ และให้คำแนะนำในการเพิ่มความสามารถทางกายให้มากขึ้นหรือ พัฒนาให้มากขึ้น ตามสมควรแก่อายุ 
นอกจากนี้สามารถให้คำแนะนำด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายได้ 
ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ โดยหยุดวันธรรมดา
การจ้างงาน จะเป็น Contact ปีต่อปี 
รายได้โดยประมาณ 12,000 – 15,000 บาท ต่อเดือน 

ท่านที่สนใจสามารถส่ง CV มาได้ที่ email : [email protected] หรือ ติดต่อคุณรุ้งนภา หมายเลขโทรศัพท์ 02-840-8210


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2012-11-01 00:00:00    เปิดดู 1453 ครั้ง