ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Audit) รุ่นที่ 23

เนื่องด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีหนังสือ เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (Peoples Audit) รุ่นที่ 23 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 61 - 31 มกราคม 62 และจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันเปิดรับสมัครเป็นต้นไป และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.kpi.ac.th (รายละเอียดตามเอกสานแนบค่ะ)


  File Attach

People Audit23.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-12-06 00:00:00    เปิดดู 439 ครั้ง