ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โคงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2561

          เนื่องด้วยศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โคงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ731 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงกา.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-12-17 00:00:00    เปิดดู 381 ครั้ง