สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ! การสั่งจองเสื้อกาวน์ตราสภากายภาพบำบัด

การสั่งจองเสื้อกาวน์ตราสภากายกายภาพบำบัด โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย ราคาขายตัวละ ๔๕๐ บาทรวมค่าจัดส่ง ซึ่งจะหักสมทบในการสร้างอาคารที่ทำการสภากายภาพบำบัด จำนวน ๑๐๐ บาท โดยสามารถโอนเงินมายังบัญชี สภากายภาพบำบัด เลขที่บัญชี 406-545820-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B) ทั้งนี้ โปรดจัดส่งหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งเสื้อกาวน์ฯ มาที่ ID Line อ.ภูดิศ สะวิคามิน

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2018-10-25 00:00:00    เปิดดู 11230 ครั้ง