ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

หนังสือข้อคิดเห็นจากสภาฯ เกี่ยวกับข้ออบังคับว่าด้วยอายุใบอนุญาติและการต่ออายุใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2551


  File Attach

ข้อคิดเห็นสภาเกี่ยกับข้อบังคับ.pdf
โพสโดย วันที่ 2013-10-11 00:00:00    เปิดดู 1815 ครั้ง