ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 2/2556


  File Attach

แบบสกภ๙.pdf
แบบสกภ๓.pdf
แบบสกภ๑.pdf
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่2-56.pdf
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.pdf
โพสโดย วันที่ 2013-06-07 00:00:00    เปิดดู 3875 ครั้ง