ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 3/2556


  File Attach

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่3-56.pdf
แบบสกภ๑.doc
แบบสกภ๓.doc
แบบสกภ๙.doc
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.doc
โพสโดย วันที่ 2013-10-08 00:00:00    เปิดดู 2265 ครั้ง