สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ด่วน..นักกายภาพบำบัดรายชื่อดังกล่าว กรุณาติดต่อกลับศูนย์การศึกษาสภากายภาพบำบัดด่วนที่สุด โทร.02-1414281


  File Attach

รายชื่อผู้ที่ต้องติดต่อกลับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ด่วนที่สุด.pdf
โพสโดย วันที่ 2013-10-18 00:00:00    เปิดดู 2679 ครั้ง