ข่าวประชาสัมพันธ์

1.ภาพกิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติปี2565 “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาวะดี วิถีใหม”

โพสโดย sirirat วันที่ 2022-05-05 19:19:42    เปิดดู 36 ครั้ง

2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ PTQA National Forum ประจำปี 2565 และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุม

โพสโดย admin วันที่ 2022-03-16 12:18:00    เปิดดู 1,418 ครั้ง

3.ประกาศ ! หนังสือขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธ์การบริการทางกายภาพบำบัด (PTQA-04)

โพสโดย admin วันที่ 2022-03-15 10:58:16    เปิดดู 294 ครั้ง

4.การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธ์การบริการทางกายภาพบำบัด (PTQA-04)

โพสโดย admin วันที่ 2022-03-14 11:01:37    เปิดดู 470 ครั้ง

5.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4

โพสโดย admin วันที่ 2022-02-17 16:52:08    เปิดดู 169 ครั้ง

6.เชิญชวนนักกายภาพบำบัดและอาจารย์กายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2022-02-11 15:07:14    เปิดดู 209 ครั้ง

7.หนังสือขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี PTQA National Forum ครั้งที่ 1

โพสโดย admin วันที่ 2022-02-10 13:42:38    เปิดดู 343 ครั้ง

8.การประชุมวิชาการประจำปี 2565 PTQA National Forum

โพสโดย admin วันที่ 2022-02-04 10:31:50    เปิดดู 372 ครั้ง

9.ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม virtual meeting on “Sharing International Experience on Continuing Professional Development (CPD) Implementation and Evaluation” ครั้งที่ 1/2565

โพสโดย admin วันที่ 2022-01-27 15:34:29    เปิดดู 144 ครั้ง

10.ประกาศ ! ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11

โพสโดย admin วันที่ 2022-01-26 16:11:45    เปิดดู 125 ครั้ง

11.ขอประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care) “ จัดโดย คณะกายภาพบำบัดและเวชขการกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

โพสโดย sirirat วันที่ 2021-12-20 08:39:33    เปิดดู 292 ครั้ง

12.หนังสือขอความร่วมมือจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติปี2565

โพสโดย sirirat วันที่ 2021-12-08 10:34:52    เปิดดู 502 ครั้ง

13.การออกใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โพสโดย admin วันที่ 2021-12-02 10:34:08    เปิดดู 256 ครั้ง