สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2567

สภากายภาพบำบัดประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่  2/2567 ดังนี้

กำหนดการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (ผู้สมัครสอบโปรดอ่านและทำตามขั้นตอนสมัครสอบไลน์ให้ครบถ้วน และต้องกด  ยืนยันส่งแบบคำขอ   ภายในวันที่ 17  มิถุนายน พ.ศ. 2567  เท่านั้น หากเลยกำหนด โปรแกรมสมัครสอบออนไลน์ปิด ท่านจะไม่สามารถกด ยืนยันส่งแบบคำขอได้ และไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ)  

วัน เดือน ปี

 

กำหนดการ

หมายเหตุ

 20 พฤษภาคม -17 มิถุนายน 2567

รับสมัครสอบออนไลน์เท่านั้น

http://pt.or.th/PTCouncil/

27 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ

เว็บไซต์สภากายภาพบำบัด

 28 - 30 มิถุนายน 2567

วันซ้อมสอบออนไลน์ในระบบ LMS ด้วยตนเอง

https://pt-exam.buu.ac.th

 6 - 7 กรกฎาคม 2567

วันสอบความรู้

ศูนย์คอมพิวเตอร์

 25 กรกฎาคม 2567

ประกาศผลสอบความรู้ฯ

เว็บไซต์สภากายภาพบำบัด

 รายละเอียดสนามสอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

ลำดับ

 

สนามสอบ

จังหวัด

จำนวนที่นั่ง

1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

กรุงเทพมหานคร

140

2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

นครนายก

160

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ปทุมธานี

50

4

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

สมุทรปราการ

178

5

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

100

6

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนแก่น

100

7

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

100

8

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นครศรีธรรมราช

180

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกท่านต้องเพิ่มเพื่อนกับ LINE Official : PTC-OnlineExam ให้แอดไลน์ @995vaotn เพื่อรับข้อมูลข่าวสารกำหนดการของประกาศจัดสอบความรู้สภากายภาพบำบัด

 

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1.1ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯครั้งที่2-2567.pdf
1ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์ ครั้งที่2-2567.pdf
2ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิกตามแบบที่สภากำหนด.pdf
3ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่1)14สค65.pdf
4ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่2)3ตค65.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2024-05-07 09:58:44    เปิดดู 7553 ครั้ง