สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567-new

สภากายภาพบำบัดขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2567  ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ทุกท่าน โปรด อ่านรายละเอียดดังนี้

                   วันที่  28 - 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2567

                         * เข้าซ้อมสอบออนไลน์ ในระบบ  LMS ด้วยตนเอง ได้ที่  https://pt-exam.buu.ac.th

                         * ผู้สมัครสอบทุกท่าน สามารถเข้าซ้อมสอบด้วยตนเอง   เวลา  09.00 - 24.00 น.

                         * Username  :  หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

       * Password   :  123456789

 วันและเวลาสอบ

วันที่สอบ

เวลาสอบ

รหัสและวิชาสอบ

คะแนน

6 กรกฎาคม 2567

09.00–12.00 น.

02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

100

6 กรกฎาคม 2567

14.00–15.30 น.

01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและ                การบริหารงาน

100

7 กรกฎาคม 2567

09.00–12.00 น.

03   วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

100


                 หมายเหตุ : วันสอบให้ผู้เข้าสอบมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า30นาที

 เพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ แผนผังเลขที่นั่งสอบและความเรียบร้อยอื่น ๆ ก่อนเข้าห้องสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน    

 

 

       


 

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1.1สนามสอบ ม.มศว ประสานมิตร 01-35-0502E และ 01-35-0503E .pdf
2.1สนามสอบ ม.มศว องครักษ์ 301 และ องครักษ์ 302.pdf
3.1สนามสอบ ม.ธรรมศาตร์ 2038 และ 2039.pdf
4.1สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-424.pdf
4.2สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-425.pdf
4.3สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะนิเทศศาสตร์ 2-321.pdf
4.4สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะนิเทศศาสตร์ 2-322.pdf
5.สนามสอบ ม.นเรศวร ห้องปราบไตรจักร์ 44.pdf
6.สนามสอบ ม.ขอนแก่น ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3.pdf
8สนามสอบ ม.วลัยลักษณ์ e-Testing 1-4.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่1)14สค65.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่2)3ตค65.pdf
1.1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งที่2-2567new.pdf
7.1 ITSC Corner Headquarter-ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ม.เชียงใหม่-new..pdf
7.2 ITSC Lab (1st floor)สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่-new..pdf
New-แผนที่สนามสอบ2-2567.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2024-06-24 10:01:55    เปิดดู 5351 ครั้ง