ตรวจสอบนักกายภาพบำบัด (สำหรับประชาชน)

ระบุคำค้น
 เลขที่ใบอนุญาต ก.  ชื่อ  สกุล
  • ข้อมูลที่แสดงนี้ เป็นข้อมูลทางราชการที่สามารถนำมาเปิดเผยได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบต่อประชาชนและสังคม
  • กรณีตรวจสอบไม่พบ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสภากายภาพบำบัด โทร.02-580-5752 , Email : [email protected]
JSP Page

สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000